Kategori: Nyheter

GDPR

General Data Protection Regulation ‍Den 25 maj börjar dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i hela EU. De nya reglerna stärker skyddet av dina personuppgifter och hur de får hanteras. En personuppgift är sådan upplysning om dig som kan kopplas till din person. Det kan ex. vara ditt namn, personnummer, telefonnummer, postadress…