Uteförskolan Bladlusen

Uteförskolan Bladlusen

Förskolans inriktning är att främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Detta görs ute i naturen baserat på barns idéer, tankar och funderingar. På så sätt får barnen erfarenheter, kunskaper och färdigheter som ett komplement till uteleken.

Vi följer naturens skiftningar och årets traditioner. Håll Sverige Rent har ett projekt som heter "Grön flagg" där vi deltar och har fått miljöcertifiering. Förskolans aktivitetsplanering och matsedelns innehåll planerar barnen och de vuxna tillsammans. Några dagar i månaden ger vi oss ut på längre turer i vår folkabuss, t.ex. äppleplockning, olika skogsutflykter, idrottsplats besök, åker till sjöar, åar, fyledalen och andra aktiviteter som barnen föreslår och önskar.

Under veckorna är barnen och personalen ute för att upptäcka djurens och växternas samspel i naturen. Barnens motorik o ch fantasi sti muleras i den kuperade skogsmiljön. Lianer, linbanor och motorikbaner blir ett naturligt inslag i barnens rörelse-motoriska träning, liksom badhus, fotboll och andra idrottsaktiviteter.

Barnen får följa naturens kretslopp på nära håll och utvecklar på så sätt ett varsamt förhållningssätt där de känner delaktighet och får en positiv framtidstro.

Barnen jobbar med projekt och tema arbeten där de själva har valt sitt ämne som handlar om naturen. Det ges mycket utrymme för lekfullhet när man har naturen som lekplats. Det är också lätt att hitta material i naturen som vi kan använda i leken så väl som i alla skapande aktiviteter. Men även hammare, spik, såg och färg ingår i uteleken. Vi har även en Kåta där vi kan avnjuta en god middag eller ett mellanmål som vi lagar på elden. Ibland går vi även in där när det är dåligt väder, för att  få lite mysiga stunder som ger möjlighet till avkoppling och värme.

Vi finns även på Facebook, se Bladlusen på Facebook!

Intresseanmälan