Bladlusen

En miljöförskola i Ystad

Bladlusen – en uteförskola

Uteförskolan Bladlusen drivs och ägs av Ystadsmiljöförskola AB

Jane Lindblad – Ägare och rektor

Eva Sjövall – Ägare och förskollärare 

Efter många trevliga och roliga år i Sandskogen i Ystad har vi nu flyttat vår permanenta verksamhet ut till Öja. Vi finns nu i en bostad som ligger mitt emot Öja idrottsplats entré.

Förskolans inriktning är att främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Detta görs ute i naturen baserat på barns idéer, tankar och funderingar. På så vis får barnen kunskaper, erfarenheter och färdigheter som ett komplement till uteleken.

Vi följer naturens skiftningar och årets traditioner. Håll Sverige Rent har ett projekt som heter ”Grön flagg” där vi deltar och har fått miljöcertifiering. Förskolans aktivitetsplanering och matsedelns innehåll planerar barnen och de vuxna tillsammans.

Under veckorna är barnen och personalen ute för att upptäcka djurens och växternas samspel i naturen och utvecklar på så sätt ett varsamt förhållningssätt där de känner delaktighet och får en positiv framtidstro, genom att åka med de större barnen i skogen en dag i veckan.

Några dagar i månaden ger vi oss ut på längre turer i våra två folkabussar, t.ex. äppelplockning, olika skogsutflykter, åker till sjöar, åar, Fyledalen och andra aktiviteter som barnen föreslår och önskar. Det är lätt hänt att det blir små spontana utflykter när vi har så lätt att förflytta oss med våra Bladlusbussar.

Vi anpassar vår verksamhet till vår mest närliggande miljö och tar till vara på det som vi har i vår närhet så som biodling, håva i damm, lantbruk, ängar och hagar.

Barnens motorik och fantasi stimuleras med te.x. motorikbana, badhus, fotboll och andra idrottsaktiviteter och även vårt årliga mossalopp som blir ett naturligt inslag i barnens rörelse-motoriska träning

Vi utgår från gruppens behov och intressen där barnens önskemål och förslag styr våra olika project. Det ges mycket utrymme för lekfullhet när man är ute mesta dels av dagarna och har utemiljön som lekplats. vi söker material  i naturen som vi kan använda i leken så väl som i alla skapande aktiviteter. Men även hammare, spik, såg och färg ingår i uteleken.

Vi har även en Kåta där vi kan avnjuta en god middag eller ett mellanmål som vi lagar på elden. Ibland går vi även in där när det är dåligt väder, för att få lite mysiga stunder som ger möjlighet till avkoppling och värme.

Idag har vi en egen kock som lagar all mat från grunden. Vi strävar efter att så mycket som möjligt av maten är svensk, ekologisk och närproducerad. Varje vecka vill vi erbjuda barnen en varierande kost (kött, fisk, fågel, vegetariskt), med blandningar av barnens favoriter till att nya smakupplevelser.

Ladda hem vår intresseanmälan!

Intresseanmälan Bladlusen (PDF)

Intresseanmälan-Bladlusen (Word)

Blankett för anmälan av klagomål

Klagomålshantering-Blankett (Word)