Välkommen till uteförskolan Bladlusen

Bladlusen är en uteförskola som ligger en liten bit utanför Ystad vid Öja idrottsplats. Vår pedagogiska verksamhet bedrivs till största del utomhus, men självklart har vi lokaler där vi kan gå in och värma oss. Med våra två minibussar kan vi enkelt ta oss ut på olika utflykter och äventyr. Maten som vi äter om dagarna tillagas på förskolan av vår egen kock.

Vår vision är att alla barn ska känna trygghet och glädje för att utveckla en god självkänsla.
I vår verksamhet vill vi främja det lustfyllda lärandet. Detta vill vi uppnå genom lek, sång, rörelse, skapande, drama och framför allt med hjälp av glädje och humor. Detta görs ute i naturen baserat på barnens idéer, tankar och funderingar. På så sätt får barnen erfarenheter, kunskaper och färdigheter som ett komplement till uteleken.
Natur och miljö är av stor vikt för oss, därför vill vi i vårt arbete bidra till att barnen utvecklar en medvetenhet och ett varsamt förhållningssätt gentemot den.

”Barn som förstår naturen skyddar den”